FOLLOW
vam1319
Brokensagittarius
stories
1
followers
0
following
1
Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay. Cầm thì khổ, mà không cầm thì lỗ. | Nguyễn Ngọc Tư
vam1319
Brokensagittarius
stories
1
followers
0
following
1
Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay. Cầm thì khổ, mà không cầm thì lỗ. | Nguyễn Ngọc Tư
FOLLOW
Collections
All
My Youth