portraiture

Taken With Nikon Camera

#nikond7000 #nikon #portraiture #portrait #nikon #girls #model #stellerid #stellermdo #stellermanado

    1/19