Sparklin' voice

Katrien Van Geystelen

Sparklin' voice Katrien Van Geystelen Als vocal coach begeleid ik mensen die hun stem (al dan niet) professioneel gebruiken bij het ontdekken en verfijnen van hun eigen, persoonlijk klank waardoor ze zienderogen vrijer, met meer volume en brilliance zingen en spreken.

Sparklin' voice

Omdat ieder kan stralen door stem en klank. Omdat ieder een eigen, bijzondere sprankel in de stem heeft. Omdat de stem kan bruisen van energie. Omdat de parelende stem vaak meer zegt dan woorden.

"Zingen is de compensatie voor het feit dat een mens niet vliegen kan."

Lichtenberg methode

Lichtenberg

Hoe zou jij deze instrumenten linken aan je stem? De Lichtenberg methode brengt via het uitvoeren van kleine stimulaties je eigen, persoonlijke klank naar buiten. De stimulaties brengen lichaam en geest in de war, waardoor de klank zienderogen vrijer kan zijn.

"Klank brengt het licht in jou en mij naar buiten."

Lichtenberg methode

De natuur schenkt rust Hoe meer rust in de adem Hoe meer beroering in de klank

Lichtenberg methode

Contact: katrien.van.geystelen1@telenet.be 0473 46 08 91 www.sparklinvoice.be

likes
18

sharing is disabled

    1/10