TRAJECT TABLETS IN HET SPECIAAL ONDERWIJS DISOL | KEii LUCASONDERWIJS 2015

TABLETS OP MERLIJN

Leerlingen in interactie

Herhaling van instructie: leren schrijven met novoscript

Interactie door middel van prowise, betrokken en actief.

IPads, Woordenschat: koppelen van woorden en begrip in het thema Vulkanen.

Vanuit gesprek en samen kiezen, je begrip en woordenschat verdiepen.

Volgend jaar digitaal portfolio invoeren

Blijven voordoen, samendoen, zelf doen en delen😀

Share This Story

    Autoplay:

    get the app